TUNA MÜHENDİSLİK

Erzincan Kavakyolu

T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Erzincan İli Kavakyolu Hamidiye Mahallesi 377/1 ve 378/1 Parsellerde 218 Adet Konut, 119 Ada 2 Parselde Halı Saha İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Menü