TUNA MÜHENDİSLİK

Niğde Bor

T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

NİĞDE Bor 192 Adet Konut 1 Adet Sosyal Tesis Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

Menü